Bạn biết gì về ý nghĩa của các con số trong sim số đẹp?

Bạn biết gì về ý nghĩa của các con số trong sim số đẹp? Khi mà việc lựa chọn sim điện thoại có đầu...